Om te voldoen aan de AVG, zijn we verplicht je te informeren over ons privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jan Houben advies & coaching van deelnemers bewaart. Jan Houben advies & coaching bewaart jouw gegevens alleen om jou op de best mogelijke van dienst te kunnen zijn.

Wie is verantwoordelijk?

Jan Houben, eigenaar van Jan Houben coaching & advies, is verantwoordelijk voor de behandeling van jouw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens bewaart Jan Houben coaching & advies?

  • Naam, telefoon en e-mailadres.
  • Informatie vanuit de intake.
  • Tijdens de sessies gemaakte verslagen.
  • De ingevulde informatie in het contactformulier.
  • E-mailcorrespondentie.
  • Andere relevante informatie die je opstuurt voor gebruik bij het coaching- of adviestraject.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn voor vastgelegde gegevens is 10 jaar na beëindiging van de coachingsrelatie. Na beëindiging van de coachingsrelatie worden de gegevens gearchiveerd met als doel om eventueel follow-up sessies of terugkomsessies binnen een periode van 10 jaar te kunnen faciliteren. Na deze 10 jaar wordt alle informatie vernietigd.

Recht op ‘vergeten worden’

Als je om welke reden dan ook wil dat de persoonlijke gegevens vernietigd worden kan dit door een verzoek te mailen aan jan@janhouben.nl. Na ontvangst wordt alle informatie vernietigd voor zover niet strijdig met andere wetgeving (bewaarplicht fiscus).

Niet verhandelbaarheid van data

Data worden niet aan derden verkocht. Aan derden wordt geen inzage verleend.