Coaching

Hoe teams tot gezamenlijke besluitvorming komen en wat deze besluitvorming effectief of minder effectief maakt, boeit mij. Een team is een samenspel tussen verschillende spelers. Speel je het spel goed? Dan haal je met plezier betere resultaten. Maar kent iedereen de spelregels? En hoe ziet het samenspel aan tafel eruit?

Ik begeleid en coach directies, bestuurders, teams en professionals in de publieke sector om dit zo belangrijke samenspel te optimaliseren, transformaties te leiden en begeleiden, innovatie en vernieuwingen te realiseren en het gewenste leiderschap te creëren. Dit doe ik in de rol van executive coach, teamcoach en persoonlijke coach. Samen ontwerpen we een traject op maat.

Executive coaching

Als directeur, bestuurder of toezichthouder draag je een stevige verantwoordelijkheid en heb je te maken met belangrijke thema’s en ethische dilemma’s. Als executive coach adviseer, begeleid en coach ik directie, bestuurders, toezichthouders en CIO’s bij bestuurlijke veranderingen, het doorvoeren van een strategische visie, het realiseren van innovatie binnen het team en/of de organisatie en om effectiever met elkaar samen te werken. Samen werken we aan de beste versie van jezelf en de organisatie. 

Jan Houben teamcoaching

Ik begeleid teams om optimaal samen te werken en te presteren, in elke fase.

"Jan is de ultieme verbinder. Met zijn energie en ervaring ontvangt hij het vertrouwen van onze groep en slaat zijn aanpak echt aan. Ondanks al onze verschillen heeft Jan ons in staat gesteld dat wij het juiste gesprek met elkaar kunnen voeren en de belangrijke thema’s met elkaar kunnen duiden."

Stefan Meinema
Bestuurslid Dokter Drenthe

Teamcoaching

Ik begeleid teams om optimaal samen te werken en te presteren, in elke fase. Teams hebben verschillende vragen, doelen en behoefte. Dat vraagt een andere vorm van teamcoaching. Enkele vraagstukken waar ik bij kan ondersteunen.

Samenwerking en samenspel optimaliseren

Ik ondersteun directies, bestuurders, teams en professionals om effectiever en met plezier met elkaar samen te werken en te communiceren. Goede communicatie, juiste taakverdeling en het managen van verwachtingen zijn cruciaal bij effectieve samenwerking. Middels interventie, reflectie en dialoog help ik teams de teamprestatie en de processen waarmee die prestatie wordt geleverd te verbeteren. Ik breng het team op een veilige en constructieve manier met elkaar in gesprek om de onderstroom op tafel te krijgen.

Samenwerkingsvragen binnen teams

Soms is samenwerken in teams lastig. De basis voor effectief samenwerken is voldoende veiligheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Soms ontbreekt deze basis en komen teams niet verder. Hoe pakken we dat aan en hoe zetten we dit om in een constructieve beweging? Ik help om de kluwen te ontwarren, geef handvatten om de patronen te doorbreken en begeleid het team verder in dit proces.

Teamontwikkeling

Ik adviseer en begeleid teams die plannen willen maken voor de toekomst, hun krachten willen leren bundelen en van elkaar willen weten wat de ander nodig heeft om samen een succesvol team te zijn of te worden. Ik breng inzicht in de aanwezige kwaliteiten en rollen zodat de teamleden elkaar (blijven) versterken en dit van elkaar herkennen.

Transformaties leiden en begeleiden

Ik coach directies, bestuurders, teams en professionals bij het leiden en het begeleiden van transformaties. Ik spiegel mensen en teams in hun rol en mogelijkheden om verder te professionaliseren of een omslag tot stand te brengen. Ik spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheid voor het grotere geheel, op hun leiderschap en op de doelen die bereikt moeten worden om de organisatie of het team goed te laten lopen of de verandering tot stand te brengen.

Innovatie en vernieuwing realiseren

In strategiedagen, innovatiedagen en feedbacksessies faciliteer en structureer ik het gesprek op soepele en professionele wijze om de gewenste innovatie en vernieuwing te realiseren. En tot concrete resultaten te komen.

Samen werken we aan de beste versie van jezelf, het team en de organisatie.

Persoonlijke coaching

Jij wilt verder in jouw werk én leven. Dat vraagt om veranderingen, waar ik graag bij help. Ik ondersteun bij persoonlijke coaching en coaching op professionele ontwikkelingsvraagstukken.

Persoonlijke coaching

Als persoonlijke coach begeleid ik jou om het beste uit jezelf te halen. Tijdens de gesprekken bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen. Dat doe ik met persoonlijke aandacht en als onafhankelijk klankbord die in gesprek gaat, en niet meepraat. Samen ontwerpen we een passend traject om zicht krijgen op de vraag en situatie, onderliggende oorzaken, de effectiviteit van jouw huidige gedrag en welke alternatieve keuzes je wellicht hebt.

Coaching op professionele ontwikkelingsvraagstukken

Wil jij stappen zetten naar een leidinggevende rol of meer verantwoordelijkheid krijgen? Voel je een mismatch tussen jouw huidige rol en de intrinsieke drijfveren? Als loopbaancoach help ik bouwen aan jouw zakelijk succes. Ik fungeer als onafhankelijk klankbord, sparringpartner en adviseur. Samen werken we aan het krijgen van zicht op wat er belangrijk is binnen jouw eigen interne dynamiek van waaruit er keuzes gemaakt worden.

"Jan heeft het managementteam van Stadsschouwburg Utrecht op inspirerende en professionele wijze begeleid. Jan daagt je uit om strategische vraagstukken te vertalen naar concrete doelen, en wat je daarvoor nodig hebt om die te bereiken. Hierbij maakt hij de weg ernaartoe heel persoonlijk: welke krachten en valkuilen zie je bij jezelf, én binnen het team? Jan heeft het vermogen om telkens de verbinding te blijven leggen tussen wat jezelf beweegt en het grotere geheel. Samen met Jan hebben we een waardevol proces doorgemaakt wat ons meer rust, focus, samenwerking, inspiratie en plezier heeft gebracht."

Joost Kok
Adjunct directeur en hoofd bedrijfsvoering Stadsschouwburg Utrecht